اخبار مهم

شما از چه سیستم عاملی استفاده می کنید؟

تعداد آرا:
250
اولین رای:
دوشنبه ، 17 مهر 1385 ، 16:31
آخرین رای:
جمعه ، 23 شهریور 1397 ، 19:10

شما از چه سیستم عاملی استفاده می کنید؟

Hits Percent Graph
Linux
150 60%
Windows
42 16.8%
FreeBSD
36 14.4%
OpenBSD
12 4.8%
Etc
4 1.6%

شما اينجا هستيد: شما از چه سیستم عاملی استفاده می کنید؟