اخبار مهم

شما از چه سیستم عاملی استفاده می کنید؟

تعداد آرا:
255
اولین رای:
دوشنبه ، 17 مهر 1385 ، 16:31
آخرین رای:
سه شنبه ، 12 مرداد 1400 ، 17:20

شما از چه سیستم عاملی استفاده می کنید؟

Hits Percent Graph
Linux
153 60%
Windows
43 16.9%
FreeBSD
37 14.5%
OpenBSD
12 4.7%
Etc
4 1.6%

شما اينجا هستيد: شما از چه سیستم عاملی استفاده می کنید؟