اخبار مهم

شما از چه سیستم عاملی استفاده می کنید؟

تعداد آرا:
249
اولین رای:
دوشنبه ، 17 مهر 1385 ، 16:31
آخرین رای:
جمعه ، 29 تیر 1397 ، 15:00

شما از چه سیستم عاملی استفاده می کنید؟

Hits Percent Graph
Linux
149 59.8%
Windows
42 16.9%
FreeBSD
36 14.5%
OpenBSD
12 4.8%
Etc
4 1.6%

شما اينجا هستيد: شما از چه سیستم عاملی استفاده می کنید؟