اخبار مهم

شما از چه سیستم عاملی استفاده می کنید؟

تعداد آرا:
251
اولین رای:
دوشنبه ، 17 مهر 1385 ، 16:31
آخرین رای:
يكشنبه ، 5 آبان 1398 ، 11:14

شما از چه سیستم عاملی استفاده می کنید؟

Hits Percent Graph
Linux
151 60.2%
Windows
42 16.7%
FreeBSD
36 14.3%
OpenBSD
12 4.8%
Etc
4 1.6%

شما اينجا هستيد: شما از چه سیستم عاملی استفاده می کنید؟