سلام

خیلی خیلی ممنون
من خیلی دنبال راهنمای نصب pcbsd گشتم
اما پیدا نکردم
تا اینکه به سایت شما رسیدم

حالا گفتم یه تشکر جانانه بکنم تا خستگیتون در بره

تتتتتتتتتتششششششششششککککککککککککککککککرررررررررررر