این الان چی بود سیستم عامل ساختی ؟ چی کار کردی
تبادل لینک می کنید?