استفاده از USB Flash در FreeBSD

در FreeBSD به صورت اتوماتیک مانند لینوکس نمی توان دستگا های ذخیره کننده USB مانند USB Flash ها یا هارد های USB را مونت نمود و از آن استفاده کرد و برای مونت انها باید به صورت دستی عمل کرد . هنگامی که شما یک USB Flash را به سیستم دارای FreeBSD نصب می کنید اگر دستور زیر را قبلا اجرا کرده باشید .

# tail -f /var/log/messages

خروجی شبیه  به زیر را خواهید دید

umass0: USB Solid state disk, rev 1.10/1.00, addr 2
GEOM: create disk da0 dp=0xc2d74850
da0 at umass-sim0 bus 0 target 0 lun 0
da0: Removable Direct Access SCSI-2 device
da0: 1.000MB/s transfers
da0: 126MB (258048 512 byte sectors: 64H 32S/T 126C)

می بینیم که فلش ما را به صورت   da0  و به نام   Traveling Disk می شناسد . پس می فهمیم در FreeBSD  وسایلی که به وسیله USB به سیستم وصل می شوند به صورت  da0 شناخته می شوند .


خوب برای اینکه فلش ما به صورت اتوماتیک مونت شده و برای تمام یوزر ها بدون اینکه احتیاج باشد  SU کنند باید مراحل زیر را طی کنیم .

۱- در ترمینال دستور زیر را تایپ می کنیم

#  sysctl -w vfs.usermount=1

برای اینکه خاصیت vfs.usermount برای همیشه با آغاز سیستم فعال شود و بعد از هر ریست ما مجبور به تایپ دستور بالا نباشیم دستور زیر را در ترمینال تایپ می کنیم.

# echo vfs.usermount=1 >> /etc/sysctl.conf

حالا به شاخه etc می رویم و فایل devfs.conf را بوسیله یک ویرایش گر مانند vi یا nano یا edit یا ee بازمی کنیم و خطوط زیر را به آن اضافه می کنیم .

# Allow all users to access CD's
 perm  /dev/acd0    0666
 perm  /dev/acd1    0666
 perm  /dev/cd0    0666
 perm  /dev/cd1    0666
# Allow all USB Devices to be mounted
 perm  /dev/da0    0666
 perm  /dev/da1    0666
 perm  /dev/da2    0666
 perm  /dev/da3    0666
 perm  /dev/da4    0666
# Misc other devices
 perm  /dev/pass0   0666
 perm  /dev/xpt0    0666
 perm  /dev/agpart   0666
 perm  /dev/uscanner0 0666

همانطور که می بینید ما با دستکاری این فایل غیر از فلش که به صورت اتوماتیک مونت خواهد شد کاری کردیم که محتویات cd و یا DVD نیز به صورت اتوماتیک مونت شود . و با قرار دادن 0666 تعریف کردیم فقط یوزر هایی که جز گروه operator هستند می توانند از فلش یا DVD به صورت اتوماتیک استفاده کنند .

بعد از اینکار به شاخه

/usr/local/etc/PolicyKit/

می رویم و فایل PolicyKit.conf را بوسیله یک ویرایشگر مانند nano یا edit باز می کنیم و محتویات زیر را

  
    
  
  

به صورت زیر تغییر می دهیم

    
    
        
    
    
        
    
    
        
    

ما در اینجا تعریف کردیم که گروه operator بتواند از فلش و DVD به صورت اتوماتیک استفاده کند .

حالا فایل fstab را باز می کنیم و در جلوی قسمت cdrom کاراکتر  # را قرار می دهیم به صورت زیر

#/dev/acd0       /cdrom     cd9660 ro,noauto    0    0

تغییرات را ذخیره می کنیم و سیستم را ریست می کنیم . بعد از ریست باید بتوانیم فلش را به صورت اتوماتیک مونت کنیم .

فرض می کنیم ما یک یوزر داریم به نام mfaridi و می خواهیم این یوزر را جز گروه operator قرار دهیم تا بتواند از فلش و DVD به صورت اتوماتیک استفاده کند .در ترمینال تایپ می کنم

# pw groupmod operator -m mfaridi

حالا mfaridi جز گروه  operator است.