استفاده از wget به جای fetch

در FreeBSD برای دانلود برنامه های مورد نیاز برای نصب از برنامه Fetch به طور پیش فرض استفاده می شود یعنی اگر شما بخواهید برنامه یا package ی را از طریق پورت نصب کنید . برنامه Fetch تمام چیز هایی را که لازم است دانلود می کند و سپس برنانه ها  کامپایل خواهند شد .

اگر شما دوست دارید بنا به دلایلی از wget به جای fetch  استفاده کنید کافی است در عبارت های زیر را

FETCH_CMD=wget
FETCH_BEFORE_ARGS=-nc --progress=bar --read-timeout=60
DISABLE_SIZE=yes

در فایل زیر قرار دهید

/etc/make.conf

و یک بار از سیستم خارج شده و دوباره وارد شوید و شروع به نصب برنامه های مورد نیاز خود کنید خواهید دید که برای دانلود برنامه و پکیج ها از wget استفاده می شود .