تنظیم کارت شبکه wireless

می دانیم استفاده از کار ت های شبکه بی سیم یا wireless الان تقریبا فراگیر شده و در اکثر لب تاپ ها وجود دارد و همه از آن استفاده می کنند . برای تنظیم کارت شبکه بی سیم در FreeBSD باید به این نکته توجه کرد که کارت شبکه شما توسط سیستم شناسایی شده باشد .

معمولا اکثر کارت شبکه های که در لپ تاپ ها استفاده می شود از چیپ Atheros استفاده می کنند . البته عده ای هم ازچیپ اینتل استفاده می کنند که بعدا در مورد آنها صحبت می کنیم .

فرض بر این است که کارت شبکه بی سیم ما از چیپ Atheros  استفاده می کند و می خواهیم از روشی به نام WPA-PSK که یک روش رمز نگاری شده برای تبادل اطلاعات است استفاده کنیم .

معمولا اکثر درایور هایی که برای راه اندازی کرت شبکه بی سیم احتیاج است همراه FreeBSD وجود دارد و فقط ما باید به سیستم عامل آنها را لود کند . پس برای لود شدن درایور ها باید عبارت عبارت های زیر را

wlan_wep_load="YES"
wlan_tkip_load="YES"
wlan_ccmp_load="YES"

را در فایل زیر قرار می دهیم


/boot/loader.conf

بعد از این کارت باید برای کارت شبکه بی سیم خود IP تعریف کنیم  پس عبارت های زیر را

wlans_ath0="wlan0"
ifconfig_wlan0="WPA inet 10.0.1.2 netmask 255.255.255.0"

در فایل rc.conf خود قرار می دهیم . این عبارت ها یعنی اینکه ما برای کارت شبکه 10.0.1.2 را به عنوان IP تعریف کرده ایم . بعد از اینکار نوبت این است که برای دسترسی به کارت شبکه ما کلمه عبور یا پسورد تعریف کنیم  . پس عبارت های زیر را

network={
  ssid="YourAPssid"
  psk="YourAPpassword"
}

در فایل

/etc/wpa_supplicant.conf

قرار می دهیم . می بینید که ما برای خود پسورد تعریف کرده ایم .

حالا کافی است که سیستم را ریست نموده و از کارت شبکه بی سیم خود استفاده کنید.