داشتن فونت بهتر در Gnome و KDE

یکی از نیاز های یک محیط Desktop ی خوب داشتن غونت های زیبا و جذاب می باشد . در FreeBSD بعد از نصب xorg و نصب KDE یا Gnome باید برای داشتم فونت خوب باید سری package ها نصب گردد .

در FreeBSD باید فونت های زیر با دستور make install clean نصب شود .

۱- در ترمینال دستور زیر را تایپ می کنیم

# cd /usr/ports/x11-fonts/urwfonts
# make install clean

بعد از نصب این فونت فایل xorg.conf را باز می کنیم و در قسمت مربوط به فونت ها عبارت زیر را قرار می دهیم

FontPath "/usr/local/lib/X11/fonts/URW/"

۲- به شاخه زیر می رویم و دستور make install clean را تایپ می کنیم


# cd /usr/ports/x11-fonts/dejavu
# make install clean

۳- به شاخه زیر می رویم و دستور make install clean  را تایپ می کنیم

# cd /usr/portsx11-fonts/terminus-font
# make install clean

در هنگام نصب دقت شود در آخر مراحل نصب ممکن است از شما خواسته شود که عبارتی را در قسمت فونت فایل xorg .conf  قرار دهید.

خوب بعد از نصب این فونت ها حالا کافی است که در پوشه یوزر خانگی خود یک فایل به نام fonts.conf باز کنید و عبارت زیر را در آن قرار  دهید .ابتدا من این فایل را با دستور touch می سازم

$ touch .fonts.conf

بعد از ساختن محتویات زیر را در آن قرار می دهم 

 
 
 
 
  Terminus 
 
 
 
 
  false 
 
 
 

 
  serif
 
 DejaVu Serif
 
 

 
  sans-serif
 
 DejaVu Sans
 
 

 
  monospace
 
 DejaVu Sans Mono
 Terminus
 
 

 
 
       none     
  true       
   true       
    true       
  hintfull 
 

 
 
  lcdlight 
 

 
 
    medium 
  false    
 

 
 
 
 Andale Mono
 Arial
 Arial Black
 Comic Sans MS
 Courier New
 Georgia
 Impact
 Trebuchet MS
 Tahoma
 Times New Roman
 Verdana
 Webdings
 
   true  
  false 
 


حالا کافی است xorg را ریست کنید و به Gnome یا KDE برگردید می بینید که فونت بهتر ی دارید

البته آقایی به بابک فرخی که زمانی یکی از اعضای port نویس تیم FreeBSD بود فونت های فارسی را نیز برای FreeBSD به port تبدیل کرده است که لازم است برای داشتن فونت بهتر این فونت ها نیز نصب گردد .برای نصب فونت های فارسی کافی است دستور های زیر را در ترمینال تایپ کنید

# cd /usr/ports/x11-fonts/farsifonts
# make install clean

بعد از نصب این فونت ها خواهید دید که فونت های فارسی هم به راحتی ساپورت می شود.