دیدن فایل های bz2

می دانیم یکی از قویترین نوع  فشرده سازی در سیستم عامل Unix مانند فرمتbz2  می باشد . در سیستم عامل FreeBSD بعد از مدتی log های مربوط به سیستم عامل مانند لوگ های cron  و messages برای اینکه جای کمتری را اشغال کنند تبدیل به bz2 می شوند . برای مشاهده این نوع فایل ها چند راه وجود دارد یکی آنکه آنها را با دستور bz2 از حالت فشرده خارج کنیم و سپس محتویات آنها را مشاهده کنیم که این کار هم زمان می برد و هم هم فضای هارد را اشغال می کند .

راه دیگر این است که از دستور bzcat استفاده کنیم . برای استفاده از این دستور کافی است در ترمینال دستور زیر را تایپ کنیم.

# bzcat logfile.tar.bz2

این دستور محتویات این فایل فشرده را به شما نشان می دهد .