فعال کردن صدا در FreeBSD

در FreeBSD به صورت پیش فرض صدا غیر فعال است و ماژول هایی که مربوط به صدا می باشند همراه سیستم شروع به کار نمی کنند .

FreeBSD معمولا اکثر کارت های صدا را ساپورت می کند و شما می توانید از صدا در FreeBSD استفاده کنید .

برای فعال کردن صدا باید مراحل زیر طی شود.

#   kldload snd_driver

با اجرای این دستور ماژول های کارت های صدا به وسیله سیستم load می شود و با اجرای این دستور تمام ماژول ها فعال می گردد و آن ماژولی که با کارت صدای شما سازگار است شروع به کا ر می کند و با آن ست می شود .

بعد از اجرای این دستور در ترمینال دستور زیر را  تایپ می کنیم

#   cat /dev/sndstat

با اجرای این دستور معلوم می شود که کدام ماژول با کارت صدای شما سازگاتر شده است و آیا اصلا کارت صدایی شناخته شده است یا نه  . معمولا خروجی باید به شکل زیر باشد.


FreeBSD Audio Driver (newpcm)
Installed devices:
pcm0:  at io 0xd800, 0xdc80 irq 5 bufsz 16384
kld snd_ich (1p/2r/0v channels duplex default)

خوب در این خروجی میبینیم که FreeBSD کارت صدای ما را که از نوع   intel ichمی باشد شناخته است و ماژول   snd_ich را برای آن لود کرده است .

ممکن است خروجی به شکل زیر باشد

FreeBSD Audio Driver (newpcm: 64bit 2007061600/amd64)
Installed devices:
pcm0:  at cad 0 nid 1 on hdac0 kld snd_hda [MPSAFE] (1p:7v/1r:1v channels duplex default)

خروجی بالا نشان می دهد که کارت صدای این سیستم را به صورت HDA شناخته است و ماژول  snd_hda را برای فعال کردن این کارت صدا لود کرده است .

ممکن است خروجی شما به شکل دیگری باشد . ولی مهم ترین نکته این است که اگر در جلوی pcm  عبارتی مشاهده نکردید نشان می دهد که سیستم کارت صدای شما را تشخیص نداده است و باید به فکر راه حل دیگری باشید.

ممکن است خروجی به شکل زیر باشد

FreeBSD Audio Driver (newpcm: 64bit 2009061500/amd64)
 Installed devices:
 pcm0:  at io 0x2040 irq 16 kld snd_es137x [MPSAFE] (2p:1v/1r:1v channels duplex default)

در این خروجی کارت به صورت es137x  شناخته شده است و کاژول snd_es137x  برای آن لود شده است .

بعد از لود ماژول کارت صوت و شناسایی آن بوسیله FreeBSD کافی است  فایل زیر را باز کنید

/boot/loader.conf/

و با توجه با ماژول لود شده عبارت ها ی زیر را در آن قرار دهید

snd_ich_load="YES"

برای مثال اول و عبارت

snd_hda_load="YES"

برای مثال دوم  و عبارت

snd_es137x_load="YES"

را برای کارت صدای سوم در آن قرار می دهیم .

با قرار دادن این عبارات در فایل loader.conf به سیستم می گوییم که هر باری که سیستم بوت می شود این ماژول ها همراه سیستم لود شده و فعال گردند.

بعد از این می توانیم در FreeBSD از صدا استفاده کنیم.

حالا با استفاده از برنامه هایی مانند vlc و غیره از سیستم مولتی مدیا خود لذت ببرید.