مونت کردن فایل های iso با دستور mdconfig

فرض می کنیم یک فایل ایزو مانند  FreeBSD8.iso داریم و می خواهیم محتویات آن را ببینیم و از آن استفاده کنیم . یا دوست شما یک فایل ایزو در اختیار شما قرار داده است و شما دوست دارید آن را باز نموده و مورد بررسی قرار دهید . اگر در ویندوز باشید یک راه ساده این است که  این فابل را در یک درایور مجازی مونت کنید و سپس آن را مشاهده کنید .

در FreeBSD با دستور mdconfig می توانید این فایل را در شاخه ای مانند mnt که برای  mount به کار می رود مونت نموده و از آن استفاده کنید .

اولین کار برای استفاده از این دستور این است  که درایو مجازی برای فایل ISO خود بسازید . برای این کار دستور زیررا در ترمینل تایپ می کنیم .

# mdconfig -a -t vnode -f /tmp/FreeBSD8.iso -u 0

حالا برای مونت این فایل ایزو در شاخه mnt دستور زیر را  تایپ می کنیم.


# mount /dev/mnt0 /mnt

خوب حالا کافی است به شاخه mnt بروید و فایل خود را مورد بررسی قرار دهید .

اگر کارمان تمام شد بهتر است این فایل را  unmount کنیم و از حالت مونت خارج کنیم کافی است در ترمینال دستور زیر را  تایپ کنیم :

# umount /mnt

با این دستور فایل ایزو از درایور مجازی خارج یا unmount می شود . سپس دستور زیر را اجرا می کنیم

# mdconfig -d -u 0

با دستور بالا آن درایو مجازی که با دستور mdconfig به وجود آمده بود پاک یا  delete می شود.