نصب برنامه های لینوکس در FreeBSD

FreeBSD این توانایی را دارد که بتواند برنامه های لینوکس را اجرا کند و این برنامه ها قابل استفاده در FreeBSD باشند.

خوب در FreeBSD چرا احتیاج داریم برنامه های لینوکس را نصب کنیم ؟

بعضی از برنامه ها فقط برای لینوکس ساخته شده اند و هنوز برای FreeBSD آماده نشده اند .

برای اینکه برنامه های لینوکس در FreeBSD نصب شوند باید Linux Compatibility را فعال کنیم .برای اینکار دو راه داریم

۱- در زمان نصب از ما پرسیده می شود که آیا حاضر هستید این خصوصیت را فعال کنید که با انتخاب  YES  فعال می گردد

۲- اگر می خواهید فقط یکبار این خاصیت را فعال کنید کافی است کاربر root باشید و دستور زیر را در ترمینال تایپ کنید

# kldload linux

با تایپ این دستور این خاصیت برقرار می گردد ولی بعد از reboot سیستم از بین می رود و باید دوباره این دستور را اجرا کنید . اگر می خواهید این خاصیت برای همیشه run شود و احتیاجی به تایپ دستور بالا نباشد کافی است عبارت

# linux_enable="YES"

را در فایل etc/rc.conf/ قرار دهید


اگر می خواهید بدانید که آیا این خاصیت فعال است دستور زیر را در ترمینال تایپ کنید

# kldstat

خروجی شبیه به زیر خواهید داشت

Id Refs Address  Size   Name
 1  2 0xc0100000 16bdb8  kernel
 7  1 0xc24db000 d000   linux.ko

عبارت linux.ko نشان می دهد که این خاصیت فعال است.

اگر می خواهید بعضی فایل های لازم و ضروری لینوکس مانند فایل های کتابخانه ای یا library در FreeBSD نصب شود تا با استفاد ه از آنها بعضی برنامه ها کار کنند باید کار های زیر را انجام دهیم

در ترمینال تایپ می کنیم

# cd /usr/ports/emulators/linux_base-f10

و سپس تایپ می کنیم

# make install distclean

این دستور base  لینوکس Fedora Core 10  را برای ما نصب می کند . در آینده اگر چنانچه برنامه ای به این base احتیاج داشت دیگر مشکلی نخواهیم داشت.

حالا بعد از فعال کردن Linux Compatibility می توانیم برنامه هایی مانند Adobe flash player و Matlab را در FreeBSD نصب کنیم.