نصب درایور Nvidia در Fedora 12

یکی از توزیع های مورد علاقه من Fedora است و اخیرا فدورا ۱۲ هم انتشار یافته است و طرفداران بسیاری  را  دارد . به صورت پیش فرض درایور nvidia در این توزیع نصب نمی گردد  و باید خود ما آن را نصب کنیم و بنا به قانون کپی رایت درایور nvidia بر روی مخازن اصلی فدورا وجود ندارد پس از این مخازن یا repository ها آن را نمی توان نصب کرد و برای نصب باید از مخازن rpmfusion استفاده کرد .

برای استفاده از این  مخازن باید کار های زیر را انجام داد.

rpm -ivh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm
rpm -ivh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm

دستور بالا باعث می شود تا مخازن rpmfusion برای سیستم ما معرفی شود . حال دستور زیر را تایپ می کنیم

# yum update

با دستور بالا برنامه ها  را آپدیت می کنیم


سپس اگر از فدورا ۶۴ بیت استفاده می کنید برای نصب درایور ها دستور زیر را  تایپ می کنیم

yum install kmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686 xorg-x11-drv-nvidia-libs.x86_64

و اگر از فدورا ۳۲ بیت استفاده می کنید دستور زیر را  تایپ می کنیم

yum install kmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686

دستور های بالا داریور ها را دانلود نموده و برای ما نصب می کند .

بعد از نصب باید گراب را دستکاری کنیم . گزارش شده است دستکاری نکردن گراب باعث می شود بعد از ریبوت با یک صفحه مشکی رنگ مواجه شده .وارد فدورا نشویم و پس دستور های زیر را  تایپ می کنیم.

su sed -i '/kernel/s|$| rdblacklist=nouveau|' /boot/grub/grub.conf


mv /boot/initramfs-$(uname -r).img /boot/initramfs-$(uname -r)-nouveau.img
dracut /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)

بعد از این دستور ها برای اینکه selinux اجازه لود شد ن درایور را بدهد در ترمینال دستور زیر را اجرا می کنیم

setsebool -P allow_execstack on

حالا سیستم را ریبوت می کنیم .

اگر باز هم دیدید که با مشکل برخورد کرده اید و از حالت 3D نمی توانید استفاده کنید کافی است در ترمینال دستور های زیر را تایپ کنید

su
nvidia-config-display disable
nvidia-config-display enable

و دوباره سیستم را ریست کنید.