Aide :پی بردن به دستکاری فایل ها یا Hack

فرض می کنیم من سیستم عامل FreeBSD را به عنوان یک سرور نصب کرده ام و سرویس های مختلفی مانند Apache و FTP  و Samba را بر روی آن run کرده ام و Server به خوبی به کار خود ادامه می دهد و مشکلی وجود ندارد . بعد از مدتی می بینیم که Server به خوبی کار نمی کند و الکی الکی  Crash می کند . می روم تک تک پروسه ها را با دقت بررسی می کنم . ظاهرا همه چیز درست است و مشکلی وجود ندارد و همه چیز درست است . به فایلی بر خورد می کنم که به آن شک می کنم و احساس می کنم این فایل قبلا به این صورت نبوده است و ممکن است در اثر فرآیندی دچار تغییر شده باشد . یک  Backup از این فایل ندارم . این دست کاری ممکن است در اثر نصب یک برنامه جدید و یا در اثر هک شدن باشد . ممکن است کسی توانسته به سیستم من نفوذ کند و فایل را دستکاری کند و این باعث خرابی سیستم من شود .

در سیستم عامل FreeBSD برای اینکه بفمهمیم آیا فایل بر روی سیستم دچار تغییر و دستکاری شده است که منظور در اینجا فایل های system ی می باشد . برنامه پر قدرت  aide به داد من می شد و من با این برنامه می توانم چک کنم که آیا فایل دچار تغییر شده است و این به من کمک می کند تا برای رفع مشکل وقت کمتری را صرف کنم .

از این برنامه برای بررسی هک شدن نیز می توان استفاده کرد .

Aide را می توان برنامه پیشرفته تشخیص نفوذ  ترجمه کرد و می توان با آن نفوذ به سیستم را مورد بررسی قرار داد.


اما نکاتی برای کار کردن با این برنامه وجود دارد :

۱- این برنامه بعد از نصب سیستم عامل و برنامه های مورد نیاز نصب شود و به اصطلاح فوری بعد از RUN شدن سیستم نصب باید گردد . نه بعد از این که سیستم Crash یا Hack شد . که دیگر به درد نمی خورد .

۲- لازم است هر چند یکبار Database برنامه  Aide را جدید یا  Update نمود تا و Database ها قدیمی را پاک کرد .

۳- اگر چنانچه این برنامه به شما گزارش دارد که یک فایل تغیییر کرده است این به معنی هک شدن نمی باشد . این برنامه یک شناسنامه از فایل مورد نظر برای خود می سازد و آن را ذخیره می کند در Database و بعدا فایل را با آن Database مقایسه می کند . اگر ببینید مشخصات جدید با مشخصات قدیم سازگاری ندارد گزارش می دهد که این فایل دچار تغییر شده است . این تغییر ممکن است در اثر Hack شدن رخ داده باشد . ممکن است خود سیستم تغییراتی در آن ایجاد کرده باشد . مثلا من قبلا فرض می کنیم ورژن ۴.۷ برنامه  MC یا Midnight commander را نصب کرده ام و برنامه aide مشخصات این برنامه را برای خود ذخیره کرده است و من الان ورژن ۴.۷.۵  را نصب کرده ام . خوب الان اگر Aide را Run کنم چون مشخصات MC قدیمی را دارد و مشخصات MC جدید را ندارد . پس خیال می کند که بله این فایل مربوط به MC دچار تغییر شده است . پس لازم است هر چند یک وقت Database برنامه جالب Aide را  Update کنیم .

برای نصب این برنامه در FreeBSD در ترمینال یا محیط متنی دستورهای  زیر را تایپ می کنیم .

# cd /usr/ports/security/aide
# make install clean

با دستور های بالا این برنامه نصب می شود . خوب حالا به شاخه زیر می رویم

/usr/local/etc/

و دستور زیر را تایپ می کنیم

cp /usr/local/etc/aide.conf.sample /var/db/aide/aide.conf

برنامه Aide در هنگام نصب یک فایل  conf هم نصب می کند که در این فایل  conf تعریف شده است که از چه فایل های شناسنامه یا مشخصات ثبت گردد  . که با دستور بالا می گوییم از همان فایل  conf  پیش فرض یا  Default استفاده گردد.

خوب حالا به شاخه زیر می رویم

/var/db/aide

و دستور زیر را تایپ می کنیم

 aide --init

این دستور باعث می شود که این برنامه با توجه به فایل  conf یک  Database از فایل های که در فایل Conf تعریف شده است تهیه کند . آن را در این شاخه نگهداری کند . این فرآیند ممکن است زمان بر باشد .

پس از تهیه  Database  حالی کافی است دستور زیر را در ترمینال تایپ کنم

aide --check

این دستور فایل ها را با Database مقایسه می کند و ممکن است خروجی شبیه به زیر به شما بدهد .

File /usr/local/share/claws-mail/themes/Everaldo_Kids/drafts_open_hrm.png in databases has different attributes, bbf,1bbd
File /usr/local/share/claws-mail/themes/Everaldo_Kids/inbox_close_hrm.png in databases has different attributes, bbf,1bbd
File /usr/local/share/claws-mail/themes/Everaldo_Kids/outbox_open_hrm.png in databases has different attributes, bbf,1bbd
File /usr/local/share/claws-mail/themes/Everaldo_Kids/inbox_open_hrm.png in databases has different attributes, bbf,1bbd
File /usr/local/share/claws-mail/themes/Everaldo_Kids/drafts_close.png in databases has different attributes, bbf,1bbd
File /usr/local/share/claws-mail/themes/Everaldo_Kids/outbox_close_hrm.png in databases has different attributes, bbf,1bbd
File /usr/local/share/claws-mail/themes/Everaldo_Kids/dir_close_hrm.png in databases has different attributes, bbf,1bbd
File /usr/local/share/claws-mail/themes/Everaldo_Kids/trash_hrm.png in databases has different attributes, bbf,1bbd
File /usr/local/share/claws-mail/themes/Everaldo_Kids/trash_open_hrm.png in databases has different attributes, bbf,1bbd
File /usr/local/share/claws-mail/themes/Everaldo_Kids/linewrapcurrent.png in databases has different attributes, bbf,1bbd
File /usr/local/share/claws-mail/themes/Everaldo_Kids/dir_open_hrm.png in databases has different attributes, bbf,1bbd
File /usr/local/share/claws-mail/themes/Everaldo_Kids/inbox_close.png in databases has different attributes, bbf,1bbd
File /usr/local/share/claws-mail/themes/Everaldo_Kids/dir_noselect.png in databases has different attributes, bbf,1bbd
File /usr/local/share/claws-mail/themes/Everaldo_Kids/dir_close.png in databases has different attributes, bbf,1bbd
File /usr/local/share/claws-mail/themes/Everaldo_Kids/outbox_close.png in databases has different attributes, bbf,1bbd
File /usr/local/share/claws-mail/themes/Everaldo_Kids/queue_close_hrm.png in databases has different attributes, bbf,1bbd

خوب می بینم که چه فایل های دچار تغییر شده است و این تغییر در چه نوعی است

ممکن است خروجی به شکل زیر باشد

Summary:
 Total number of files:    269340
 Added files:            50041
 Removed files:        28784
Changed files:        99043

خوب می بنیم که 269340 فایل داشته ایم که 99043 آنها دچار تغییر شده اند و عده ای هم پاک شده اند .

ممکن است خروجی به شکل زیر باشد

changed: /usr/local/share/pixmaps/pidgin/emotes/default/brb.png

خوب به من می گوید که فایل brb.png دچار تغییر شده و هزاران گزارش دیگر . جالب نیست

من حدود ۲ ماه پیش این برنامه را نصب کرده ام و الان یک گزارش ۴۰ مگا بایتی درباره تغیییرات به من می دهد و این عالی است

حتما لازم است که Database این برنامه را  Update کنیم تا تغییرات بعد از آخرین Update را را نیز داشته باشد کافی است دستور زیر را اجرا کنم

aide --update

برای کسانی که Server های پر ریسک دارند این برنامه لازم است.