apg برای ساختن پسورد

می دانیم یکی از را ه های هک شدن سایت ها و سرور ها و سرویس ها مانند mysql داشتن کلمه عبور ضعیف می باشد . اگر کلمه عبور یا پسور شما کوتاه یا ساده باشد به راحتی ممکن است توسط hacker یا cracker کشف گردد و برای شما مشکل فراوانی ایجاد کند .

برای ساختن کلمه عبور مناسب و قدرتمند راه های مختلفی وجود دارد که در FreeBSD یکی از این راه ها استفاده از برنامه ای به نام apg می باشد . این برنامه برای شما می تواند یک کحلمه عبور مناسب بسازد تا شما از آن در جا های مختلف بتوانید استفاده کنید .

برای نصب این برنامه در FreeBSD کافی است در ترمینال دستور های زیر را تایپ کنید .

# cd /usr/ports/security/apg
# make install clean

بعد از مدتی این برنامه نصب می شود و شما می توانید با دستور زیر برای خود کلمه عبور یا پسورد بسازید


$ apg -t

خروجی برنامه به شکل زیر خواهد بود

UlmIrrors1 (Ulm-Irr-ors-ONE)
ziadrotAw (zia-drot-Aw)
FoacodCurt (Foac-od-Curt)
wroztAm1 (wrozt-Am-ONE)
HeudIfpyd9 (Heud-If-pyd-NINE)
BeshDaftem (Besh-Daft-em)

می بینید این برنامه پسورد هایی را برای شما ایجاد کرد و در داخل پرانتز طرز تلفظ آنها را نیز نوشته است .

این برنامه به طور پیش فرض کلمه عبور هایی می ساز د که طول آنها  ۱۰ کارکتر است و در ساختن این کلمات از حروف بزرگ و کوچک استفاده می کند .

اگر می خواهید پسورد هایی بسازید که در آنها از کاراکتر هایی مانند # استفاده شود این دستور باید به شکل زیر وارد گردد.

$ apg -MS -t

خروجی به شکل زیر خواهد بود

loce>fruo (loc-e-GREATER_THAN-fruo)
afmisbol: (af-mis-bol-COLON)
pamob(ocon (pam-ob-LEFT_PARENTHESIS-oc-on)
swotbuad# (swot-bu-ad-CROSSHATCH)
naynalwak) (nayn-al-wak-RIGHT_PARENTHESIS)
cravser- (crav-ser-HYPHEN)

همانطور که می بینید با این دستور کلمه عبور هایی ساخته شد که غیر از حروف الفبا از کارکتر های دیگری مانند پرانتز و غیره استفاده گردیده است .

اگر می خواهید کلمه عبور هایی با طول یا کارکتر بیشتر این برنامه برای شما بسازد می توانید از این دستور استفاده کنید.

$ apg -MS -m14 -x14 -t

این دستور کلمه عبور هایی می سازد که طول آنها ۱۴ کاراکتر است .

اگر دقت کرده باشید این برنامه در هنگام ساختن کلمه عبور نحوه تلفظ این کلمه عبور را نیز برای شما نوشته است تا به شماد کمک کند این کلمه عبور را به ذهن بسپارید . اگر می خواهید این برنامه کلمه عبور ی برای شما تولید کند که قابل تلفظ نباشد و به اصطلاح بسیار سخت باشد می توانید از این دستور استفاده کنید

 $ apg -a1 -m14 -x14

خروجی به شکل زیر خواهد بود

V/u|X@/qO%y;`r
ux:S};"JRCf]I8
LLV5lb!WY5qH!9
-vUY&x6Lj+:IO^
m(X2R.I`C2["Mi
jO%H3w1ZMRnZTj

عجب کلمه عبور هایی که اصلا قابل حفظ شدن نیستند و خیلی پیچیده می باشد . هک یا کرک کردن این کلمه عبور ها کار آسانی نیست.