FreeBSD history

می دانیم برای کار کردن با کامپیوتر نیار به یک سیستم عامل است تا دستور ها و خواسته های ما را برای ماشین ترجمه کند و از زمانی که کامپیوتر اختراع شد برای ارتباط برقرا رکردن را ه های مختلفی وجود داشت . می گویند اولین سیستم عاملی که می توانست تمام نیاز بشر را به خوبی برآورده کند Unix  بود که توسط عده ای از دانشگاهیان بوجود آمد و  با کمک آنها گسترش پیدا کرد. این سیستم عامل برای کار کردن به تخصص زیادی احتیاج داشت و کاربر برای کار کردن حتما باید به یک زبان برنامه نویسی آشنا می بود . از طرف دیگر در به علت یک سری مشکلات دسترسی کامل به کد های این سیستم عامل امکان نداشت و برای همه امکان توسعه آن وجود نداشت . از اینرو با از دست دادن برنامه نویسان و فعالان این سیستم عامل به مرور زمان کار بر روی یونیکس به کندی پیش رفت و عده ای هم از این پروژه کنار گذاشته شدند . در این میان با ابداع سیستم عامل های مانند ویندوز و مکینتاش ; عده ای که دوستار یونیکس بودند تلاش کردن که این سیستم عامل  را دوباره احیا کنند و البته با تغییر یک سری قوانین و نیاز ها .

در این میان آقای به نام لینوس بندیکت توروالدزسیستم عمل لینوکس را بوجود آورد که می توان توان گفت یک سیستم عامل شبیه سازی شده از یونیکس است و خود یونیکس نیست در واقع می توان گفت لینوکس یک هسته است و چیز دیگری نیست و باید برای کار کردن با آن برنامه های زیادی را نصب کرد و به همراه داشت . لینوکس به مرور زمان فراگیر شد و توسعه یافت و کاربران زیادی را جذب کرد و عده زیادی برنامه نویس علاقه مند به گروه بزرگ لینوکس متصل شده و به رشد آن کمک کردند به طوری که در مدت زمان کوتاهی انواع توزیع های لینوکس به وجود آمد و کاربران لینوکس نیز به گروه های مختلفی تقسیم شدند.

ولی در میان کسان دیگری بودند که دوست داشتند همان یونیکس را دوباره زنده کنند و از آن استفاده کنند و این آغازی بود برای خانواده BSD .

کار بر روی سیستم عامل FreeBSD از سال 1993 آغاز شد و افرادی مانند Nate Williams و Rod Grimes و Jordan Hubbard آغاز گر این پروژه عظیم بودند آنها با کسب اجازه از Bill Jolitz که خالق سیستم عامل  386BSD  بود سیستم عامل وی را بهینه سازی کردند , البته ایشان در قسمتی از پروژه گروه  را بدون علت خاصی ترک کرد و پروژه به سختی  به کار خود ادامه داد و پس از سختی های زیاد اولین نسخه  از این سیستم عامل انتشار یافت و به پیشنهاد David Greenman  اسم این سیستم عامل FreeBSD گذاشته شد.

اولین نسخه از   FreeBSD  در دسامبر ۱۹۹۳ به نام FreeBSD 1 منتشر گردید که برای  ساختن آن از 4.3BSD-Lite  داشگاه برکلی استفاده گردید واین آغازی بود برای نسخه های بعدی که در زمان حال نسخه هشت این سیستم عامل منتشر گردیده است .