نصب بسته بدون وابستگی به X11

در هنگام نصب برنامه ها یا package ها در FreeBSD ممکن است در هنگام نصب برنامه ای نخواسته یکسری package ها که به محیط گرافیکی یا X11 ربط دارد نیزنصب  شود وبه  اصطلاح یک نوع dependency باشد   که نصب این برنامه های package ها برای سیستم هایی که نقش Server را ایفا می کنند و به عنوان یک سرور فعالیت می کنند درست نیست و اصلا احتیاجی نمی باشد .

مثلا شما می خواهید برنامه  midnight commander   یا  MC را نصب کنید این برنامه فایل هایی را که برای محیط گرافیکی احتیاج است را نیز نصب می کند و شما باید در هنگام نصب برنامه به آن بگویید که فایل های مربوط به X11 را نصب نکند . واین زمان بر است

اگر می خواهید در هنگام نصب برنامه ای هیچکدام از فایل هایی که به X11 ربط دارد نصب نشوند و فقط برنامه های مربوط به محیط متنی نصب شود کافی است عبارت های زیر را

WITHOUT_X11=yes
WITHOUT_X=yes
WITH_X=NO
ENABLE_GUI=NO

در فایل زیر قرار دهید

/etc/make.conf

و شروع به نصب برنامه های مورد نیاز خود کنید و خیالتان راحت باشد که برنامه ها یا dependency هایی که مربوط به  X11 است نصب  نخواهد شد.