systat for monitoring

امروزبه یک  دستور جالب بر خوردم که اطلاعات مختلفی در باره کار سیستم مانند میزان رم استفاده شده و میزان  load average  سیستم در اختیار ما قرار می دهد و به اصطلاح یک ابزار مونیتورینگ به شیوه ای جالب و جدید می باشد . کافی است در تر مینال دستور زیر را تایپ کنید

systat

و خروجی زیر را ببینید .

/0   /1   /2   /3   /4   /5   /6   /7   /8   /9   /10
Load Average   |||||||||||

 /0%  /10  /20  /30  /40  /50  /60  /70  /80  /90  /100
mfaridi  firefox-bi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
mfaridi   polkit-gno XXXXXXXXXXX
root           idle XXXXXX
root           idle XXXX
messagebudbus-daemo XX
haldaemon      hald XX
mfaridi   gnome-moun X
root        polkitd X
root           Xorg X
mfaridi  dbus-daemo X

می بینید که میزان فعالیت یک پروسه را به صورت اعداد ۱ تا ۱۰ نشان داده است و در خط های بعدی برای ما بیان کرده است که کدام یوزر و چه برنامه ای بیشترین استفاده از سیستم را داشته است . می بینیم که برنامه ای مانند  firefox با بیشترین استفاده از منابع سیستم در مقام اول قرار دارد و برنامه های poliki گنوم و  dbus  در مقام های بعدی قرار دارند و به بیان می کند که یوزر root اکنون در حالت idle قرار دارد . می بینم که نمودار ها به وسیله قرار گرفتن حرف x به صورت بسیار زیبایی تر سیم شده اند .


خوب حالا می خواهیم اطلاعتی در مورد  io سیستم یا خروجی ورودی سیستم به دست بیاوریم . کافی است در همان حالت قبلی عبارت زیر را تایپ کنید

:io

بله تعجب می کنید برای کار با این دستور کافی است کار با  ویرایشگر واقعا قدرتمند VI را بلد باشید . حالا به خروجی نگاه کنید

/0   /1   /2   /3   /4   /5   /6   /7   /8   /9   /10
 Load Average   ||||||||||||||
 /0%  /10  /20  /30  /40  /50  /60  /70  /80  /90  /100
cpu  user|XXXXXXXXXXXXXXXXX
 nice|
 system|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
interrupt|
 idle|XXX
 /0%  /10  /20  /30  /40  /50  /60  /70  /80  /90  /100
ad10  MB/s
 tps|XXXXXXXXX
da0   MB/s
 tps|
pass0 MB/s

می بینید که اطلاعاتی در مورد سخت افزار های من و میزان  io  یا خروجی و ورودی آنها در اختیار من قرار می دهد در این مثال ad10  هارد دیسک من و da0 فلش درایو یا  USB Drive  من می باشد .

خوب فرض می کنیم می خواهیم اطلاعاتی درباره کارت های شبکه موجود بر روی سیستم و میزان فعالیت آنها به دست بیاوریم کافی است در همان محیط قبلی دستور زیر را تایپ کنیم

:ifstat

خروجی به شکل زیر خواهد بود

/0   /1   /2   /3   /4   /5   /6   /7   /8   /9   /10

Load Average   |||||||


 Interface           Traffic               Peak                Total
 lo0  in      0.000 KB/s          0.160 KB/s           40.000 MB
 out     0.000 KB/s          0.160 KB/s           40.000 MB
 vr0  in     45.940 KB/s         95.421 KB/s            1.464 GB
 out     9.752 KB/s         11.290 KB/s          320.199 MB
 re0  in      0.310 KB/s          0.553 KB/s           12.665 MB
   out     0.000 KB/s          0.000 KB/s           96.192 KB

خوب اطلاعات جالبی به من می دهد مثلا می بینم که یک کارت شبکه من به نام  vr0 دارای فعالیت زیادی است و حجم زیادی از اطلاعات با سرعت

45.940 KB/s

وارد سیستم من می شود که مشکوک است و اطلاعات دیگر . به نظرم این دستور عالی است .

برای خارج شدن از این دستور کافی است در همان محیط برنامه دستور زیر را تایپ کنید

:q

و از محیط برنامه خارج شوید.